Advokat

Advokat – Hur du får gratis juridisk rådgivning av advokat!

Advokat

Advokat är en jurist, antagen som ledamot av Advokatsamfundet, som yrkesmässigt tillhandahåller juridisk rådgivning och andra juridiska tjänster. Det är inte ovanligt att advokater erbjuder gratis juridisk rådgivning under vissa förutsättningar. Internet har gett bättre förutsättningar för dig som klient att få adekvat juridisk rådgivning gratis eller till en relativt låg kostnad. Flera advokater ger gratis juridisk rådgivning via email, varigenom du kan få svar på dina juridiska spörsmål. Naturligtvis kan du inte begära att en advokat skall hjälpa dig med mer avancerad juridisk rådgivning gratis.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner dokument direkt till din dator!