Affärsjuridik

Affärsjuridik

Affärsjuridik är det område inom juridiken som behandlar de delar av juridiken som är av vikt inom nationell samt internationell handel. Affärsjuridik berör ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ samt de rättsregler som företag måste beakta i sin näringsverksamhet. Stora delar av den företagsekonomiska verkligheten är juridisk på ett eller annat sätt:

  • Försäljning – köprätt, konsumenträtt, konkurrensrätt, marknadsrätt, immaterialrätt
  • Reklam – konsumenträtt, immaterialrätt
  • Redovisning – bokföringslagstiftning, revisionslagstiftning, bolagsrätt, skatterätt
  • Risk management – försäkringsrätt

En affärsjurist är en jurist, advokat eller jur kand, som biträder företag och andra juridiska personer. Affärsjurister är ofta rådgivare i större eller mindre affärstransaktioner, vid förvärv eller försäljning av företag. En affärsjurist även vara rättegångsombud i kommersiella tvister i domstol eller inför skiljenämnd. Andra områden inom affärsjuridik är exempelvis skatterådgivning, utlandsetablering av företag, konkursförvaltning och rekonstruktion av företag.

På Juridiska Dokument ladda du enkelt ner de dokument du behöver till din dator!