Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan användas för att exempelvis avtala om:

  • Att den egendom som tillhör vardera maken innan äktenskapet skall vara enskild egendom.
  • Att den egendom som kommer att tillfalla vardera maken genom arv, testamente eller gåva skall vara enskild egendom.
  • Att all egendom är vardera makens egendom.
  • Att viss i äktenskapsförordet specificerad egendom skall vara vardera makens egendom.
  • Att endast den ena makens egendom skall utgöra enskild egendom.

Den egendom som inte är enskild kallas giftorättsgods och skall delas mellan makarna vid en bodelning. Giftorätten träder i kraft när en bodelning skall göras och det är den ni helt eller delvis avtalar bort genom att upprätta ett äktenskapsförord. Att någonting är enskild egendom innebär att den andre partnern inte kan göra anspråk på den egendomen vid en bodelning. Ni kan upprätta ett äktenskapsförord både innan ni gifter er och under pågågende äktenskap. Har ni ett tidigare äktenskapsförord som ni vill ändra eller upphäva så kan vi även hjälpa er med detta.

Det är viktigt att tillsammans tänka igenom vad ni vill åstadkomma med ert äktenskapsförord och att ni får det utformat på bästa sätt utifrån era personliga förutsättningar och behov. Thorlund Juristbyrå står till tjänst med personlig rådgivning från början till slut så att ni blir 100% nöjda med ert äktenskapsförord.

Thorlund Juristbyrå hjälper er att upprätta ert äktenskapsförord i enlighet med de förutsättningar som gäller för just er. Besök Thorlund Juristbyrå online på Thorlund Juristbyrå och läs mer om hur de kan hjälpa er!

Ladda ner ett äktenskapsförord på Juridiska Dokument!