Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt utgörs av den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempel på viktiga lagar inom arbetsrätten är Medbestämmandelagen, Lagen om anställningskydd och Förtroendemannalagen. I flera fall utgörs arbetsrätten av ett grundskydd för arbetstagaren som kan utökas av kollektivavtal. Genom kollektivavtalen avtalas löner och arbetsvillkor i civilrättsliga avtal.

Välkommen till Juridiska Dokument!