Bodelning

Bodelning

Bodelning är ett sätt att lösa ett äktenskap eller samboförhållande ekonomiskt. Vid bodelning fördelas vid äktenskap giftorättsgodset och vid samboförhållande samboegendom mellan parterna.
Vid äktenskap blir bodelning aktuellt i tre olika situationer:

  • Bodelning under äktenskap av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig.
  • Bodelning när en av makarna avlider.
  • Bodelning vid skilsmässa.

Bodelning vid skilsmässa regleras i Äktenskapsbalken och bodelning vid samboförhållande regleras i Sambolagen. Om makarna vill avtala bort eller avtala om en annan bodelning än vad Äktenskapsbalken föreskriver så måste de upprätta ett äktenskapsförord. Detsamma gäller för sambor som vill avtala bort Sambolagens regler om bodelning men i deras fall är det ett samboavtal som måste upprättas.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!