Jurister

Jurister

Idag finns det cirka 27.000 yrkesverksamma jurister. Ungefär 5000 jurister arbetar inom rättsväsendet såsom exempelvis domare eller åklagare. Antalet jurister som är advokater uppgår till cirka 6000. Därutöver utgör statlig och kommunal förvaltning en sektor som sysselsätter många jurister, i dagsläget arbetar cirka 7000 jurister i denna sektor.

Det privata näringslivet sysselsätter en allt större del av Sveriges jurister. Arbetsuppgifterna växlar från rent juridiska uppgifter till mer administrativa och ekonomiska uppgifter. Exempel på arbetplatser som sysselsätter många jurister är försäkringsbolag, banker, finansbolag och organisationer.

Läs mer om gratis juridisk rådgivning på Gratis Juridisk Rådgivning!