Skriva testamente

Skriva testamente

När bör du skriva testamente? Det finns egentligen inga bra skäl för att inte upprätta ett testamente. Det underlättar sorgearbetet för dina anhöriga och ett välformulerat testamente kan bespara dem onödiga uppslitande konflikter sinsemellan.

Det finns dock vissa situationer då du absolut måste skriva testamente:

  • Du måste skriva testamente om du vill att andra än de som är arvsberättigade enligt lag skall ärva dig.
  • Du måste upprätta ett testamente om du vill att dina barns arv skall vara enskild egendom.
  • Sambor ärver inte varandra enligt lag. Om ni vill ändra på detta så måste ni upprätta ett inbördes testamente mellan sambor.
  • Särkullbarn kan aldrig göras helt arvslösa. Vill du/ni att särkullbarnen skall ärva mindre så måste ett testamente upprättas.
Ett testamente är ogiltigt om det inte upprättas i enlighet med vissa formkrav. På Juridiska Dokument hittar du enkelt det testamente som passar just dig och din livssituation. Alla dokumenten på Juridiska Dokument är utfärdade av Thorlund Juristbyrå!

Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!