Testamente

Testamente

Testamente upprättar du när du vill förändra den legala arvsordningen. I testamentet kan du förordna om hur din kvarlåtenskap skall fördelas. Ett testamente underlättar för dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap och kan ofta förhindra bittra slitningar dem emellan. Det finns en oändlig mängd anledningar till att inte vänta med att skriva testamentet.

Testamentet är ett juridiskt bindande dokument som ska undertecknas av två icke jäviga vittnen som är äldre än 15 år och som utan att behöva få veta testamentets innehåll skall bevittna undertecknandet. Man kan förordna om sin kvarlåtenskap åt personer som är födda eller avlada vid tidpunkten för testamentets utfärdande.

Testatorn, dvs den som upprättar testamentet, måste vara:

  • Myndig eller 18 år om han/hon har varit gift och vill testamentera bort sin egendom.
  • Psykiskt frisk, dvs ha rättslig handlingsförmåga.
  • Opåverkad, endera av någon som tvingat testatorn att upprätta testamentet eller genom att ha missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller av psykisk störning.

Det finns enligt lag olika former av testamenten:

  • Ordinarie testamente, dvs ett testamente som är upprättat och bevittnat i enlighet med svensk lag.
  • Nödtestamente. Ett nödtestamente kan upprättas om en person inte kan upprätta ett ordinärt testamente på grund av sjukdom eller annat nödfall.

Det finns två former av nödtestamenten. Den ena formen av nödtestamente är att muntligt förordna sin yttersta vilja inför två ojäviga vittnen och den andra formen är ett egenhändigt skrivet och undertecknat förordnande utan närvarande vittnen, ett så kallat holografiskt testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett ordinarie testamente, så gäller inte nödtestamentet längre.

Thorlund Juristbyrå hjälper er att upprätta ert testamente i enlighet med de förutsättningar som gäller för just er. Besök Thorlund Juristbyrå online på Thorlund Juristbyrå och läs mer om hur de kan hjälpa er!

Ladda ner ett ert testamente på Juridiska Dokument!